top of page
bg INSTRUCTIONS ticket copy.webp

 Một Ravo Account chỉ kích hoạt (activate) được 1 code vé

Thông tin quan trọng

Mỗi vé cứng đều được tích hợp công nghệ RAVOPASS - dùng để sử dụng và quản lý tính năng top-up cashless và sử dụng các dịch vụ của Ravolution Asia. Bạn cần tạo tài khoản để kích hoạt vé cứng ngay nhé! 

Hướng dẫn kích hoạt Vé cứng RAVOPASS (Activate)
1.jpg
Facebook-Messenger-Logo.png
bottom of page