top of page

UPCOMING FESTIVALS

DATE ANNOUNCEMENT 3.jpg

PREVIOUS FESTIVALS

background492-[Converted] copy.webp
bg ravo asia.jpg

NỀN TẢNG LỄ HỘI HÀNG ĐẦU
CHO VĂN HÓA RAVE TẠI VIỆT NAM VÀ CHÂU Á

Không chỉ là một lễ hội, Ravolution Asia còn là một nền tảng vươn thị trường quốc tế và gắn kết các Ravers khắp Việt Nam và Châu Á, là tiếng nói hàng đầu của các họ, đại diện cho tình yêu của họ đối với âm nhạc điện tử và các lễ hội. Được thành lập vào năm 2016 bởi Anternation JSC, Ravolution Asia đã phát triển nền âm nhạc điện tử trong khu vực. Với cách tiếp cận sáng tạo và sự pha trộn độc đáo giữa âm nhạc và phong cách sống để thúc đẩy văn hóa Rave, bao gồm các trải nghiệm lễ hội, sản phẩm và dịch vụ khác nhau dành cho Ravers, Ravolution Asia đã đặt một cột mốc quan trọng trong ngành lễ hội của khu vực.

Gradient Background

Our Festivals

bg kv ravo.webp